Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)

Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)

Het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) is een Nederlandse werknemersorganisatie.

Het CNV behartigt in deze hoedanigheid de belangen van mensen op het gebied van werk en inkomen. Daarnaast biedt de organsiatie budgetten aan voor de loopbaanontwikkeling van de leden. Zo probeert het CNV mensen op weg te helpen op de arbeidsmarkt. Het CNV is gestructureerd als een vereniging.