MKB-Nederland (MKB)

MKB-Nederland is de belangenorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland.

MKB-Nederland behartigt in deze hoedanigheid de belangen van de leden in Nederlandse en Europese politieke besluitvorming. Daarnaast organiseert MKB-Nederland informatie- en netwerkbijeenkomsten voor ondernemers. MKB-Nederland is gestructureerd als een vereniging.