Drs. A. (Alexander) Pechtold

foto Drs. A. (Alexander) Pechtold
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: website D66.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Alexander Pechtold (1965) was in 2006-2018 fractievoorzitter en politiek leider van D66. Hij was sinds november 2006 Tweede Kamerlid. De heer Pechtold was verder van 31 maart 2005 tot 3 juli 2006 minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Hij is opgeleid als kunsthistoricus en werkte onder andere bij een veilinghuis. Van 1997 tot 2002 was hij wethouder in Leiden. Vanaf eind 2002 tot 2005 was hij voorzitter van D66. en in de periode 2003-2005 burgemeester van Wageningen. De heer Pechtold was enige jaren woordvoerder Europese zaken en onderwerpen rond het koninklijk huis. Verder was hij voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties i. Per 1 november 2019 werd hij algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

D66
in de periode 2002-2018: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, partijvoorzitter

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Alexander (Alexander)

geboorteplaats en -datum
Delft, 16 december 1965

2.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66), vanaf 1989

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • veilingmeester en adjunct-directeur "Van Stockum's Veilingen" te 's-Gravenhage, van 1 september 1992 tot 22 april 1997
 • lid gemeenteraad van Leiden, van 12 april 1994 tot oktober 2002
 • wethouder (in 1997-2002 van sport, cultuur, recreatie en monumenten, milieu; in 1998-2002 van grotestedenbeleid; in 2002-2003 van onderwijs en verkeer en vervoer) van Leiden, van 22 april 1997 tot 1 oktober 2003
 • burgemeester van Wageningen, van 1 oktober 2003 tot 31 maart 2005
 • minister zonder portefeuille, minister voor bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties, van 31 maart 2005 tot 3 juli 2006
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 november 2006 tot 9 oktober 2018
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 10 oktober 2018
 • algemeen directeur CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen), vanaf 1 november 2019

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als minister belast met staatkundige vernieuwing (kiesstelsel, referendum, dualisering, gekozen burgemeester, Grondwet), Koninkrijksrelaties, grotestedenbeleid, en kwaliteit van de Rijksdienst

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • onafhankelijk procesbegeleider verbouwing Binnenhof, vanaf 13 juni 2019 (namens het Presidium van de Tweede Kamer)
 • voorzitter Raad van Commissarissen Nederlandse Loterij, vanaf 1 mei 2021

vorige (2/25)
 • verkenner collegevorming gemeente 's-Hertogenbosch, van maart 2022 tot 1 april 2022
 • informateur collegevorming gemeente 's-Hertogenbosch, van april 2022 tot 31 mei 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • voorzitter vaste commissie voor Koninkrijksrelaties (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 november 2017 tot 10 oktober 2018
 • voorzitter Kunstcommissie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 maart 2018 tot 10 oktober 2018

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/13)
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Johan Oldenbarnevelt 2019 i.o., vanaf 18 juni 2015
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Bergen op Zilver, vanaf 25 september 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/5)
 • Nam in 2007 mede de verdediging over van een in 2006 door zijn partijgenote Ursie Lambrechts samen met Boris van der Ham ingediend initiatiefwetsvoorstel over verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken. De verdediging werd in 2013 overgenomen door Gerard Schouw. (30.830)
 • Diende in 2010 samen met Angelien Eijsink (PvdA), Remi Poppe (SP) en Mariko Peters (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over de bijzondere zorgplicht voor veteranen. In 2011 nam zijn fractiegenote Wassila Hachchi de verdediging van hem over. (32.414)
 • Diende in 2014 samen met zijn collega-fractievoorzitters Wilders (PVV), Roemer (SP), Van Haersma Buma (CDA), Van Ojik (GL), Thieme (PvdD), Bontes en Klein een motie van wantrouwen in tegen minister Plasterk vanwege het onjuist en onvolledig informeren van de Kamer over de inlichtingendiensten. De motie werd verworpen, waarbij de ondertekenende fracties vóór stemden.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/4)
 • Stelde in 2005 een Nationale Conventie samen onder voorzitterschap van staatsraad R.J. Hoekstra die moet nadenken over veranderingen in het staatsbestel
 • Sloot in 2006 een contract met SDU over de levering van nieuwe fraudebestendig identiteitsdocumenten, waarop op een chip persoonsgegevens en een digitale pasfoto kunnen worden opgeslagen
 • Verdedigde in 2006 in de Tweede Kamer met succes een voorstel in eerste lezing tot herziening van de Grondwet, waardoor het voorziterschap van gemeenteraden en provinciale staten wordt gedeconstitutionaliseerd.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2005 de wetten dualisering gemeentelijke en provinciale medebewindsbevoegdheden in het Staatsblad (Stbb. 530 en 532). Bevoegdheden op grond van medebewindswetgeving worden veelal overgeheveld van college van B&W naar de raad en van Provinciale Staten naar Gedeputeerde Staten. De wetsvoorstellen waren in 2003 ingediend door minister De Graaf. (28.995, 29.316)
 • Bracht in 2005 samen met minister Dekker de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek ('Rotterdamwet') (Stb. 726) tot stand. De wet bundelt enkele voorgestelde maatregelen waarmee de grote steden en met name de gemeente Rotterdam aan de slag kunnen gaan om de grootstedelijke problemen op te lossen. Het geeft grote steden meer mogelijkheden om het economische klimaat te versterken, de huisvesting van bepaalde inkomensgroepen te reguleren en overlastgevende panden te sluiten. (30.091)
 • Bracht in 2006 samen met minister Van der Hoeven een wijziging van de Grondwettelijke onderwijsbepaling in het Staatsblad (Stb. 170). Binnen het bestaande bestel krijgen openbare scholen de mogelijkheid samen te werken met bijzondere scholen in één school. In zo'n samenwerkingsschool wordt zowel openbaar als bijzonder onderwijs gegeven. (28.726)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Versloeg op 24 juni 2006 op het D66-congres bij de verkiezing van een nieuwe lijsttrekker Loesewies van der Laan. Hij kreeg 2009 stemmen, Van der Laan 1752.
 • Diende op 29 juni 2006 samen met minister Brinkhorst zijn ontslag in vanwege het intrekken van de steun door de D66-fractie aan het kabinet
 • Werd in 2009 uitgeroepen tot politicus van het jaar door het Opiniepanel van EenVandaag

uit de privésfeer
 • Werd geboren in Delft, maar zijn ouders woonden op dat moment al in Emmen en hadden in Delft nog hun huisarts
 • Begin 2018 stelde een Canadese oud-diplomaat en vriend in Scheveningen een appartement aan hem ter beschikking. Nadat hierover vragen waren gesteld, verklaarde hij dit als een privékwestie te beschouwen en de gift daarom niet te hebben aangemeld in het geschenkenregister van de Tweede Kamer.

anekdotes en citaten
 • Zei in een interview met weekblad "Opzij" (februari 2006): "Ministers gaan 'vreselijker' met elkaar om dan wie dan ook. Achter elkaars rug om, ach, ach, ach, het is allemaal veel vuiler en vunziger dan mensen denken". Werd over deze uitspraken ernstig gekapitteld in de ministerraadsvergadering.
 • Om zijn kritiek op het gebrek aan daadkracht van het kabinet-Balkenende IV te onderstrepen, toonde hij tijdens de algemene beschouwingen in september 2009 tijdens een interruptie van CDA-fractievoorzitter Van Geel een flinke stapel rapporten die adviescommissies aan het kabinet hadden uitgebracht. Toen Van Geel zei niets aan afzonderlijke rapporten te hebben en om samenhang vroeg, zei hij: 'Zal ik er een nietje doorheen slaan?"

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Guus Valk en Jos Verlaan, 'Het merk Alexander Pechtold. Jonge D66-minister probeert zich te onttrekken aan Haagse mores' in: NRC Handelsblad, 24-10-2005
 • "Alexander Pechtold langs de feministische meetlat" in: Opzij, februari 2006
 • Interview door Ana Karadarevic en Peter Wierenga, "Minister Pechtold, klaar voor de strijd" in: Staatscourant, 2 maart 2006
 • "Ik wil het anders doen", De Volkskrant, 30 september 2006 (serie 'De Lijsttrekkers')
 • Wilma Kieskamp, "De man zonder wie D66 niet bestond", Trouw, 8 oktober 2018

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.