Kabinet heeft ambitie Zuiderzeelijn wel aan te leggen

maandag 18 april 2005, 10:17
 naam vergrootglas

Het kabinet houdt vast aan een snelle treinverbinding tussen de Randstad en Groningen door de IJsselmeerpolders. Alleen wil het kabinet wel eerst een discussie over nut en noodzaak voeren. Dit blijkt uit een brief van minister Dekker i aan de Tweede Kamer waarin zij ingaat op het aangepaste kabinetsstandpunt over de nota Ruimte. Het kabinet sluit hierbij aan bij de bevindingen van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten.

Eerder leek het er op dat het kabinet de Zuiderzeelijn in de ijskast wilde zetten. De lijn zou nog eens grondig heroverwogen moeten worden alvorens het kabinet een standpunt zou innemen. Dat standpunt is nu wat genuanceerder: het kabinet heeft de ambitie de spoorlijn aan te leggen.

Duidelijk is dat het kabinet niet dezelfde fout wil maken als bij de Betuweroute en de HSL-Zuid. Uit het onderzoek van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten bleek dat tot aanleg van deze spoorlijnen werd besloten zonder een inhoudelijke afweging naar nut en noodzaak. Aanvankelijk leek het er op dat daarom alleen al de Zuiderzeelijn werd afgeblazen. Het is nu de bedoeling op basis van een structuurvisie die discussie voor de Zuiderzeelijn wel te voeren en daaraan vervolgens de besluitvorming te koppelen.

bron: persbericht ministerie VROM


verwant nieuws

meer over