PDC - Partner van het Montesquieu Instituut

PDC houdt zich al meer dan dertig jaar onafhankelijk bezig met:

  • het beter hanteerbaar maken van de informatievloed in onze samenleving
  • het faciliteren van onderzoek naar het functioneren van het Nederlandse parlement.

Ook onderhoudt PDC in het kader van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid een aantal informatieve sites in eigen beheer waaronder parlement.com, europa-nu.nl en denederlandsegrondwet.nl

Informatievoorziening

PDC houdt zich bezig met het verzamelen, archiveren en ontsluiten van gegevens over de praktijk van het parlement. Dit betreft onder meer een unieke verzameling biografieën over bewindspersonen en parlementariërs van 1796 tot heden. Daarnaast houdt PDC gegevens bij over diverse parlementaire activiteiten variërend van wetgeving en samenstellingen van Kamercommissies tot verkiezingen en kabinetsformaties. Deze informatie is onder andere te vinden op de door PDC onderhouden website www.parlement.com.

Op het gebied van wetenschap faciliteert PDC op meerdere manieren het Montesquieu Instituut. Dit instituut is een samenwerkingsverband van meerdere universiteiten en richt zich op vergelijkende parlementaire geschiedenis en (Europese) constitutionele ontwikkelingen. PDC is onder meer bezig met het ontwikkelen van RTR (Real time research) en een virtueel kennisnetwerk waarmee wetenschappers snel hun onderzoeksvragen kunnen toetsen aan statistische bronnen.