Artikel 6: Bijdragen COSAC aan Parlement, Raad en Commissie inzake subsiariteit, justitie en grondrechten

5
Artikel 6
7

COSAC mag tot het Europees Parlement, de Raad en de Commissie elke door haar passend geachte bijdrage richten inzake de wetgevende werkzaamheden van de Unie, meer bepaald wat betreft de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid en vraagstukken in verband met grondrechten.