Mr. M.L.A. (Marnix) van Rij

foto Mr. M.L.A. (Marnix) van Rij
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl / Martijn Beekman
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Marnix van Rij (1960) was van 10 januari 2022 tot 2 juli 2024 staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst in het kabinet-Rutte IV i. In de periode 2015-2019 was hij Eerste Kamerlid voor het CDA. Hij werd in 1999 na functies in de Wassenaarse gemeentepolitiek voorzitter van het CDA. Was werkzaam in het bedrijfsleven en sinds 1998 senior partner van Ernst & Young. Hield zich als Eerste Kamerlid vooral bezig met belastingwetgeving. In 2020-2021 was hij regeringscommissaris in Sint Eustatius en in 2021 interimvoorzitter van het CDA.

CDA
in de periode 1999-2024: lid Eerste Kamer, staatssecretaris, partijvoorzitter

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Marnix Leonard Alexander (Marnix)

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 25 oktober 1960

2.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1984 (rechtstreeks lid)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/10)

 • zelfstandig gevestigd belasting- en financieel adviseur (Europess BV), van februari 1991 tot juli 1994
 • senior-belastingconsultant en financieel adviseur bij "Ernst & Young", van juli 1994 tot januari 1998
 • senior partner (thans global leader private client services) bij "Ernst & Young" Belastingadviseurs te 's-Gravenhage, van januari 1998 tot 1 juli 2019
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 9 juni 2015 tot 11 juni 2019
 • regeringscommissaris Sint Eustatius, van 15 februari 2020 tot 18 april 2021
 • staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale zaken en Belastingdienst), van 10 januari 2022 tot 2 juli 2024

takenpakket (bewindspersoon)
 • Is als staatssecretaris belast met 1. fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden m.b.t. de Belastingdienst, 2. Financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden, 3. Exportkredietverzekeringen en -faciliteiten, 4. Holland Casino en Nederlandse loterij, 5. Muntwezen en 6. Domeinen Roerende zaken

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/16)
 • lid Raad van Advies "The ownership project" Said Business School, University of Oxford, Groot-Brittannië, van 1 juli 2019 tot juni 2020
 • columnist voor website www.hetgoedeleven.nl, vanaf 1 september 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
vicevoorzitter vaste commissie voor Financiën (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 31 oktober 2017 tot 11 juni 2019

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Besloot in 2023 definitieve besluitvorming over een nieuw stelsel voor box 3 (belastingheffing op rendement) uit te stellen en pas per 1 januari 2027 in werking te laten treden
 • In 2023 verwierp de Eerste Kamer het door hem verdedigde wetsvoorstel Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit. Door afschaffing van vrijstellingen en verhoging van de minimum CO2-prijs moest worden bijgedragen aan het halen van de emissiereductiedoelstelling in 2030. (36.432)
 • Diende in 2024 het wetsvoorstel Wet werkelijke rendement box 3 in

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2022 samen met minister Jetten de Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking in het Staatsblad (Stb. 132). De wet moet bedrijven stimuleren om in hun keuzes rekening te houden met de gevolgen van CO2-uitstoot voor het klimaat en de schadelijke consequenties daarvan voor mens en milieu. Het wetsvoorstel was in 2019 ingediend door staatssecretaris Snel en in 2021 in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Vijlbrief. (35.216)
 • Bracht in 2022 de Wet rechtsherstel box 3 (Stb. 533) tot stand. Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 inzake box 3 is de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen aangepast. Tevens kwam er een Overbruggingswet (Stb. 534). (36.203)
 • Bracht in 2022 samen met minister Jetten de Wet minimum CO2-prijs industrie (Stb. 535) tot stand. Een heffing moet ervoor zorgen dat voor de volledige broeikasgasemissies door de industrie een minimumprijs geldt. De overheid kan voor de gehele uitstoot de hoogte van de prikkel tot verduurzaming bepalen. (36.206)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Nam in 1999 het initiatief voor oprichting van een Centrum voor politiek, religie en spiritualiteit binnen het CDA, dat echter na zijn aftreden als voorzitter een zachte dood stierf.
 • Hij liet in september 2001 weten een derde plaats op de kandidatenlijst te ambiëren, nadat eerder, in augustus 2001 Yvonne van Rooy bij De Hoop Scheffer had gepolst of die niet als kandidaat-lijsttrekker plaats wilde maken voor Van Rij. Achtergrond was toenemende twijfel over de electorale kansen van het CDA onder De Hoop Scheffer. Van Rij had echter geen ambitie om lijsttrekker te worden. Toen De Hoop Scheffer een derde plaats voor Van Rij afwees, kondigde hij aan op termijn af te willen treden als partijvoorzitter. Het partijbestuur en De Hoop Scheffer weerhielden hem echter daarvan. Na een mislukte bemiddeling tussen beiden trok Van Rij zich terug als Tweede Kamerkandidaat en stapte hij alsnog op als partijvoorzitter, wegens "een fundamenteel meningsverschil met de CDA-fractievoorzitter Jaap de Hoop Scheffer over de organisatie van de volgende verkiezingen". Een door hem op 1 oktober gedaan voorstel om een lijsttrekkersverkiezing te houden, waarbij hij naast Van Geel en Balkenende kandidaat zou zijn, werd in het parijbestuur niet gesteund.
 • Werd tijdens de formatie van 2024 door Geert Wilders benaderd als informateur en in een later stadium (nadat Plasterk zich had teruggetrokken) als kandidaat-premier

uit de privésfeer
 • Is gehuwd met een Amerikaanse

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.