Eurostat (ESTAT) - EU monitor

EU monitor
Maandag 21 oktober 2019
kalender

Eurostat (ESTAT)

De taak van dit directoraat-generaal i is de Europese Unie te voorzien van goede statistische informatie. Eurostat draagt ook bij aan het harmoniseren van statistieken, zodat gegevens vergelijkbaar worden.

Eurostat werkt samen met landen buiten de EU. Een belangrijke taak van Eurostat is om de statistische systemen in kandidaat-lidstaten en ontwikkelingslanden te verbeteren. Speciale programma's zijn opgezet in landen in Centraal en Oost-Europa (Phare) en de landen van de voormalige Sovjet Unie (Tacis). Eurostat werkt ook nauw samen met nationale statistische kantoren in de landen rondom de Middellandse Zee en in Afrika.

1.

Meer informatie

 

2.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 185 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
13.08.2019  Uitvoering van Verordening 453/2008 inzake kwartaalstatistieken van vacatures in de EG.
Verslag com(2019)368
 
01.07.2019  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening 577/98 betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de EG.
Verslag com(2019)308
 
27.03.2019  Kwaliteit van de in 2018 door de lidstaten verstrekte begrotingsgegevens.
Verslag com(2019)155
 
28.02.2019  Uitvoering van Verordening 450/2003 betreffende de loonkostenindex (LKI).
Verslag com(2019)113
 
13.02.2019  Impliciete verplichtingen die mogelijk gevolgen hebben voor de overheidsbegrotingen.
Verslag com(2019)81
 

3.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 84 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
20.06.2017  Harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen ("bni-verordening").
Verordening com(2017)329
 
22.02.2017  Boete voor Oostenrijk wegens manipulatie van gegevens over schulden in de deelstaat Salzburg.
com(2017)93
 
13.12.2016  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1059/2003 wat betreft de territoriale typologieën (Tercet).
Verordening com(2016)788
 
09.12.2016  Geïntegreerde landbouwstatistieken.
Verordening com(2016)786
 
29.11.2016  Intrekking van Verordening 1101/89 en de Verordeningen (EG) nr. 2888/2000 en (EG) nr. 685/2001 in het kader van REFIT.
Verordening com(2016)745
 

4.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 6 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
24.08.2016  Gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens, op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld middels ...
Verordening com(2016)551
 
07.05.2015  Opleggen van een boete aan Spanje wegens manipulatie van tekortgegevens in de Autonome Gemeenschap Valencia.
Aanbeveling com(2015)209
 
31.07.2009  Standpunt van de EG over een besluit van het bij de Overeenkomst met Zwitserland over samenwerking op het gebied van statistiek ingestelde gemengd comité tot wijziging ...
Besluit com(2009)413
 
28.01.2008  Voorstel voor een verordening (van de Raad tot uitvoering van Verordening 1177/2003 inzake de gemeenschappelijke statistiek van inkomens en levensomstandigheden ...
Verordening com(2008)22
 
14.12.2005  Wijziging van Verordening 2223/96, wat de indiening van gegevens van de nationale rekeningen betreft.
Verordening com(2005)653