Dienst Interne audit (IAS)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Deze dienst geeft een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van het management en het interne controle systeem. Het doet aanbevelingen om te verzekeren dat de Europese Commissie effectief en efficiƫnt zijn doelen bereikt. De dienst voert daartoe controles uit bij afdelingen van de Commissie.

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 4 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
30.07.2008  Jaarverslag aan de kwijtingsautoriteit over de in 2007 uitgevoerde interne controles.
Mededeling com(2008)499
 
30.05.2007  Jaarverslag aan de kwijtingsautoriteit over de in 2006 uitgevoerde interne controles.
Mededeling com(2007)280
 
07.06.2006  Jaarlijks verslag aan de kwijtingverlenende autoriteit over de in 2005 uitgevoerde interne controles (Artikel 86, lid 4, van het Financieel Reglement).
Mededeling com(2006)279
 
15.06.2005  Jaarverslag aan de kwijtingsautoriteit over de in 2004 uitgevoerde interne controles (artikel 86, lid 4, van het Financieel Reglement) - De volledige tekst is enkel ...
Mededeling com(2005)257