Directoraat-generaal Tolken (SCIC)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i (de Gemeenschappelijke Tolken- en Conferentiedienst) levert tolkendiensten tijdens vergaderingen die worden georganiseerd door de Commissie of door andere EU-instellingen. Het organiseert ook conferenties voor de diensten van de Commissie.

De dienst maakt communicatie mogelijk tussen sprekers van verschillende talen, wat onontbeerlijk is voor de besluitvorming binnen de Gemeenschap. Schriftelijke teksten worden vertaald door de Vertaaldienst van de Europese Commissie. i

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Begroting en administratie i.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • tolkendiensten van hoge kwaliteit leveren
  • zorgen voor een efficiënte organisatie van conferenties, inclusief technische ondersteuning, en ontwerp en beheer van moderne conferentiefaciliteiten
  • de Commissie helpen bij de uitvoering van haar nieuwe meertalige strategie