Groep Mertens

De Groep Mertens bestaat uit de directe assistenten van de plaatsvervangend Permanente Vertegenwoordigers die samen Coreper I i vormen. De vergaderingen van Coreper I worden door Groep Mertens voorbereid, en de plaatsvervangend Permanente Vertegenwoordigers worden door de groep op tactische punten bijgestaan.

1.

Samenstelling

De groep Mertens is samengesteld uit één assistent van elke lidstaat, een vertegenwoordiger van de Europese Commissie i, een medewerker van het secretariaat-generaal van de Raad i en een medewerker van de juridische dienst van de Raad.

2.

Taken en werkwijze

Leden van de groep Mertens bereiden de vergaderingen van de plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordigers voor (Coreper I). De groep komt de dag voor de Coreper I-vergadering bijeen en onderhandelt namens de plaatsvervangend Permanente Vertegenwoordigers zelf over technische details en organisatorische zaken, zodat deze voorstellen in Coreper I zo mogelijk enkel nog goed- dan wel afgekeurd hoeven te worden.

Naast de groep Mertens is er ook een groep voor Coreper II, bestaande uit assistenten van de Permanente Vertegenwoordigers, de groep Antici i.

3.

Geschiedenis

De groep Mertens is in 1993 opgericht.