Raden/Attachés - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 30 oktober 2020
kalender

Raden/Attachés

Als het niet lukt om in een raadswerkgroep i overeenstemming te bereiken over een voorstel, kan dat voorstel voor behandeling worden doorverwezen naar de raadswerkgroep Raden/Attachés. Daarin hebben ambtenaren zitting die werkzaam zijn bij de Permanente Vertegenwoordigingen bij de Europese Unie i in Brussel.

Deze speciaal ingestelde raadswerkgroep probeert een compromis op hoofdlijnen te bereiken. In principe zitten er geen deskundigen op het gebied van het specifieke onderwerp bij dit overleg, tenzij de Permanente Vertegenwoordiging dat noodzakelijk vindt.

In geval van volledige overeenstemming wordt het voorstel alsnog als I-punt geplaatst op de Coreper-agenda. Wanneer geschilpunten resteren, dan komt het voorstel voor inhoudelijke bespreking op die agenda als II-punt.