Mogelijke toetreding Roemenië en Bulgarije tot de Europese Unie

01-01-2007
 

De toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Europese Unie, in 2007 of 2008, wordt formeel vastgelegd in een toetredingsverdrag.

Het sluiten van een toetredingsverdrag kan leiden tot wijzigingen in de huidige verdragen, bijvoorbeel in aanhangende protocollen. Op deze wijze zouden elementen uit de Europese Grondwet kunnen worden doorgevoerd.