CARDS: Comité voor de tenuitvoerlegging van communautaire bijstand voor de wederopbouw, de ontwikkeling en de stabilisering van Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Servië en Montenegro (inclusief de provincie Kosovo) en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (CARDS) (C23800)

Basisakte(s):

Council Regulation (EC) No 2666/2000 of 5 December 2000 on assistance for Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, the Federal Republic of Yugoslavia and the Former Yugoslav Republic of Macedonia