Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Deze Tweede Kamercommissie i voert overleg met de bewindslieden van OCW i over

 • onderwijsaangelegenheden (leraren, inspectie, financiering)
 • het wetenschapsbeleid
 • cultuurbeleid (monumenten, erfgoed, letteren, bibliotheekwezen)
 • mediabeleid
 • emancipatiebeleid

Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling i voor van wetsvoorstellen op deze beleidsterreinen.

Tot de onderwijsaangelegenheden behoren

 • basis- en speciaal onderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 • hoger onderwijs (waaronder studiefinanciering)
 • onderwijskansenbeleid
 • groepsgrootte in het onderwijs
 • ICT in het onderwijs
Voorzitter is I.J.M. (Ingrid) Michon-Derkzen. Ondervoorzitter is N.L. (Liane) den Haan. Griffier is Mw. E.C.E. de Kler.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Stephan van BaarleBaarle MA, S.R.T. vanDENK
2RS34568_2021_SP_Portretten_Sandra_100Beckerman, Dr. S.M.SP
3Foto H.J. (Harm) BeertemaBeertema, H.J.PVV
4H. (Harry) BeversBevers, H.VVD
5Roelof Bisschop (Bron: Website SGP / Dirk Hol)Bisschop, Dr. R.SGP
6Foto M. (Martin) BosmaBosma, Drs. M.PVV
7Kauthar BouchalikhtBouchallikh MSc, K.GL
8Ir. L.A.J.M. (Laurens) DassenDassen MA, L.A.J.M.Volt
9Z. (Zohair) El Yassini (Bron: Website VVD.nl)El Yassini, Z.VVD
10Liane den Haan (Patricia Steur)Haan, N.L. denTweede Kamerfractie-Den Haan
11HagenHagen MA, K.B. D66
12R.J. (Rudmer) HeeremaHeerema, R.J.VVD
13Habtamu de HoopHoop, H.E. dePvdA
14fvd_kerseboomKerseboom, Dr. S.FVD
15Foto A. (Alexander) KopsKops, A.PVV
16RS34595_210201_SP_#07_Peter_KwintKwint, Drs. J.P.SP
17Jeanet van der Laan (Bron: fotografie Sven van der Vlugt)Laan, Drs. J.M.P. van derD66
18Paul-van-Meenen2Meenen, Drs. P.H. vanD66
1920-Ingrid MichonMichon-Derkzen, Mr. I.J.M.VVD
20Website CDA.nlMolen, H. van derCDA
21Mariëlle PaulPaul, Drs. M.L.J.VVD
22Website CDA.nlPeters, Drs. W.P.H.J.CDA
23Caroline van der PlasPlas, C.A.M. van derBBB
24PasfotoSahla, F.D66
25Drs. G.J.M. (Gert-Jan) Segers (Bron: Website Christenunie.nl / Foto: Kjell Schipper 2018)Segers, Drs. G.J.M.CU
26S.H. (Sylvana) SimonsSimons, S.H.BIJ1
27Pim van StrienStrien, P.J.Th. vanVVD
28Teunissen, Ch. (Christine)Teunissen, Drs. Ch.PvdD
29L.M. (Lucille) WernerWerner, L.M. CDA
30Lisa WesterveldWesterveld, Drs. E.M.GL
3132-Hatte van der WoudeWoude, Drs. H.H. van derVVD
32d66_wuiteWuite, J.D66

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Foto M. (Fleur) AgemaAgema, M.PVV
2Drs. J.A.M.J. (Joba) van den Berg [bron: CDA]Berg, Drs. J.A.M.J. van denCDA
3Faissal BoulakjarBoulakjar, F.D66
4Foto A.P.C. (Tony) van DijckDijck, Ir. A.P.C. vanPVV
5RS34562_2021_SP_Portretten_Jasper_541Dijk, Drs. J.J. vanSP
6Drs. B.J. (Joost) EerdmansEerdmans, Drs. B.J.JA21
7Corinne Ellemeet_ portret__28Ellemeet, Drs. C.E.GL
8Lisa van GinnekenGinneken, L.M. vanD66
9S.J.F. (Stieneke) van der Graaf LL.M (Bron: Website Christenunie.nl / Foto: Kjell Schipper 2018)Graaf LL.M, S.J.F. van der CU
10Foto D.J.G. (Dion) GrausGraus, D.J.G.PVV
1125-Jacqueline van den HilHil, J. van denVVD
12fvd_jansenJansen MA. F.J.H.FVD
13Hülya KatKat, Mr. H.D66
14Pasfoto Marieke K.Koekkoek LL.M, M.Volt
1528-Daan de KortKort, A.H.J. deVVD
16Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
17Senna MaatougMaatoug MPhil, MSc, S.GL
1826-Fahid MinhasMinhas MA, F.B.VVD
19Songül MutluerMutluer, Mr. S.PvdA
20RS34563_2021_SP_Portretten_Michiel_085Nispen, Mr. M. vanSP
21Drs. H.M. (Hilde) PallandPalland, Mr. H.M.CDA
22Drs. K.P. (Kati) PiriPiri, Drs. K.P.PvdA
23Q.A. (Queeny-Aimée) Rajkowski MScRajkowski MSc, Q.M.VVD
24Sjoerd-Sjoerdsma2Sjoerdsma MSc, Sj.W.D66
25Website CDA.nlSlootweg, Drs. E.J.CDA
26Ir. Ch. (Chris) Stoffer (Bron: Website SGP / van der wal Fotografie)Stoffer, Ir. Ch.SGP
27Peter ValstarValstar, P.J.VVD
28Wassenberg, F.P. (Frank)Wassenberg, Drs. F.P.PvdD
29Steven-van-WeyenbergWeyenberg, Drs. S.P.R.A. vanD66
30Jeroen van WijngaardenWijngaarden, Mr. J. vanVVD

3.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2016-05-19 34477 - Rapportage sociaal domein  
2015-11-03 34334 - Onderwijs aan vreemdelingen  

4.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2022-10-24 36229 - Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs i 2e
2022-07-19 36176 - Invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product i 2e
2022-06-20 36136 - Wet leeruitkomsten hoger onderwijs i 2e

5.

Dossiers (begrotingen)

2022-11-24 36250 VIII - Wijziging begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 (Najaarsnota) 2e
2022-09-20 36200 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 2e
2022-07-11 36165 - Zevende incidentele suppletoire begroting OCW 2022 (Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden) i 2e

6.

Dossiers (overige)

2021-09-03 35903 - Oprichting vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research)  
2021-04-22 35813 - Initiatiefnota “Naar vore! Plannen voor een gezonde popsector”  
2020-01-03 35364 - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer 2019-2020