Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven (RU)

Deze Tweede Kamercommissie i heeft als taak de controle op de juiste besteding door de regering van de begrotingsmiddelen. De commissie adviseert ook andere vaste commissies bij vraagstukken op het gebied van de begroting en de verantwoording.

Verder houdt zij zich bezig met zaken betreffende de Comptabiliteitswet en onderhield zij de contacten met de Algemene Rekenkamer. Daarnaast behandelt zij de rapporten van de Algemene Rekenkamer en andere stukken inzake de rijksuitgaven.

De taken gingen in december 2015 over naar die van de vaste commissie voor Financiën i. In maart 2017, na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer, hield de commissie formeel op te bestaan. Na de herziening van het reglement van orde in 2021 is de commissie opnieuw ingesteld.

 

Meer over

Voorzitter is J.C. (Joost) Sneller. Ondervoorzitter is M.Ö. (Mahir) Alkaya. Griffier is dhr. W.A. Lips.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1A.A. (Thierry) AartsenAartsen, A.A.VVD
2Foto M. (Fleur)  AgemaAgema, M.PVV
3RS34564_2021_SP_Portretten_Mahir_385Alkaya, Ir. M.Ö.SP
4Foto F. (Farid)  AzarkanAzarkan Msc, F.DENK
5Drs. J.A.M.J. (Joba) van den Berg [bron: CDA]Berg, Drs. J.A.M.J. van denCDA
6Marijke-van-BeukeringBeukering-Huijbregts, M.J.Th.G. vanD66
7Ir. L.A.J.M. (Laurens) DassenDassen MA, L.A.J.M.Volt
8Foto A.P.C. (Tony) van DijckDijck, Ir. A.P.C. vanPVV
9Drs. I. (Inge) van DijkDijk, Drs. I. vanCDA
10DerkJanEPPINKEppink, Mr.Drs. D.J.JA21
1118-Silvio ErkensErkens MSc, S.P.A.VVD
12Website CDA.nlGeurts, J.L.CDA
1324-Peter de GrootGroot MSc, P.Ch. deVVD
14Liane den Haan (Patricia Steur)Haan, N.L. denTweede Kamerfractie-Den Haan
15A.R. (Alexander) Hammelburg MScHammelburg MSc, A.R.D66
1612-Eelco HeinenHeinen MSc, E.VVD
1733-Folkert IdsingaIdsinga, Drs. F.L.VVD
18fvd_jansenJansen MA. F.J.H.FVD
19R.H. (Romke) de JongJong, R.H. deD66
20Hülya KatKat, Mr. H.D66
21Drs. B.C. (Barbara) KathmannKathmann, Drs. B.C.PvdA
22Drs. T.M.T. (Tom) van der LeeLee, Drs. T. M.T. van derGL
23Senna MaatougMaatoug MPhil, MSc, S.GL
2426-Fahid MinhasMinhas MA, F.B.VVD
25Foto E. (Edgar)  MulderMulder, E.PVV
26Drs. H. (Henk) NijboerNijboer, Drs. H.PvdA
27RS34563_2021_SP_Portretten_Michiel_085Nispen, Mr. M. vanSP
28Mariëlle PaulPaul, Drs. M.L.J.VVD
29Caroline van der PlasPlas, C.A.M. van derBBB
30Raan, L. (Lammert) vanRaan, Drs. L. vanPvdD
31S.H. (Sylvana) SimonsSimons, S.H.BIJ1
32Joost-SnellerSneller MA, J.C.D66
33Ir. Ch. (Chris) Stoffer (Bron: Website SGP / van der wal Fotografie)Stoffer, Ir. Ch.SGP

2.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2012-02-29 33173 - Prestaties in de strafrechtketen  
2011-11-03 33060 - Uitgavenbeheersing in de zorg  

3.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2016-12-14 34630 - Registratie en vergroten rol physician assistants en verpleegkundig specialisten en een tijdelijk register voor experimenteerberoepen groen vinkje
2014-09-17 34002 - Belastingplan 2015 i groen vinkje
2014-01-10 33837 - Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 i groen vinkje

4.

Dossiers (begrotingen)

2022-05-18 36100 XIII - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021 i groen vinkje
2015-05-20 34200 VIII - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 groen vinkje
2014-09-16 34000 IX - Vaststelling begroting Financiën en Nationale Schuld 2015 groen vinkje

5.

Dossiers (overige)

2022-05-18 36100 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2021  
2021-05-19 35830 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2020  
2015-10-05 34298 - Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip i