Tweede Kamercommissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (VERZ)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met de behandeling van verzoekschriften en ingediende burgerinitiatieven i die bij de Tweede Kamer i binnengekomen zijn.

De commissie kan burgers helpen bij het oplossen van een probleem. Hierbij kan zij overleggen met een minister i of staatssecretaris i of deze om inlichtingen vragen. Vaak nodigt de commissie de indiener van het verzoekschrift (de adressant) uit om het verzoek toe te lichten. Uiteindelijk stelt de commissie voor de verzoekschriften een verslag op, dat door de Tweede Kamer moet worden goedgekeurd, hetgeen vrijwel altijd gebeurt.

Er zijn onder meer verzoeken en initiatieven behandeld over:

  • kwijtschelding van belasting
  • toepassing van hardheidsclausules in wetten
  • klachten over onbehoorlijk optreden van de overheid

De vaste commissie werd ingesteld in 2005.

Griffier is dhr. F. Mittendorff.

1.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2015-04-02 34183 - Raming Tweede Kamer 2016  
2006-09-19 30804 - Belastingplan 2007 i groen vinkje

2.

Dossiers (overige)

2023-10-13 36434 - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer  
2022-12-22 36253 - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer  
2021-11-30 35977 - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer 2021