Groen Rechts

Met dank overgenomen van Parlement.com.
logo groenrechts

Groen Rechts was een democratische partij. De partij werd opgericht in 1997 als voortzetting van de Realisten Nederland en de Partij voor Milieu en Recht. Geen van deze partijen heeft ooit een zetel in Eerste of Tweede Kamer i bezet.

Ook aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 mei 2002 i heeft GroenRechts niet meegedaan.

Inhoudsopgave

 1. Beginselen
 2. Partijprogramma

1.

Beginselen

Groen Rechts verwierp elke vorm van rechts of links extremisme, geweld of facisme. De partij respecteerde de vrijheid van godsdienst, onder volstrekte scheiding van staat en kerk. Absolutisme, fundamentalisme en geestelijke dwang waren uit ten boze.

Het beginselprogramma noemde verder het streven naar een veilige samenleving zonder politieke onderdrukking en/of economische uitbuiting. Tenslotte stond Groen Rechts een samenleving voor die het milieu respecteert met een zo groot mogelijke bescherming van al wat leeft.

2.

Partijprogramma

De speerpunten van het partijprogramma waren:

 • strenge beperking van de immigratie en actieve bevordering van (r)emigratie
 • een economie die geen roofbouw op de natuur pleegt
 • betere milieu- en dierenbescherming, ook voor vee
 • uitbreiding politiekorps
 • geen vrijlating criminelen wegens vormfouten of cellentekort
 • daadwerkelijke bevordering van selectief autogebruik
 • handhaving sociale zekerheid, met name de ouderenzorg, de ziekenfondsvoorzieningen, en een leefbaar minimuminkomen op bijstandsniveau
 • geen subsidies voor instellingen die niet aantoonboor het algemeen nut of welzijn ten goede komen
 • verbetering onderwijs door kleinere klassen en beperking van de leerstof tot de werkelijke noodzakelijke vaardigheden
 • stopzetting ontwikkelingshulp aan landen met hoge militaire uitgaven en landen die niet mee willen werken aan gezinsplanning of repatriëring van eigen onderdanan
 • een overheid die het toonbeeld van onkreukbaarheid is.

Daarmee wilde GroenRechts een leefbaar Nederland bereiken, met fatsoenlijke zorg en onderwijs, een sterk bedrijfsleven en beperking van immigratie.

 

Meer over