Partij van de Toekomst (PvdT)

Met dank overgenomen van Parlement.com.
logo PvdT

De PvdT is een politieke partij, die zich richt op democratische vernieuwing en praktische oplossingen. De partij deed mee aan de Tweede Kamerkiezingen van 12 september 2012 i. Eerder, in 2002 en 2003, nam de PvdT eveneens deel aan de verkiezingen, maar er werd geen zetel behaald. Lijsttrekker was Johan Vlemmix.

1.

Beginselen

De Partij van de Toekomst wil de afstand tussen de bestuurders van Nederland en de burgers overbruggen door hen zowel politiek als maatschappelijk in actie te laten komen.

De menselijke maat, respect, solidariteit, saamhorigheid, zelfontplooiing, zelfredzaamheid en welzijn zijn kernwaarden voor de PvdT.

2.

Verkiezingsprogramma 2012

  • burgers moeten meer verantwoordelijkheid krijgen en een grotere stem in de besluitvorming
  • informatievoorziening moet transparant en onafhankelijk zijn
  • een langetermijnvisie is nodig

De PvdT maakt gebruik van internet, waarbij leden via fora, blogs en referenda inspraak hebben. Leden kunnen meedenken over oplossingen. Die worden vervolgens in een referendum voorgelegd. Als 70 procent vóór een voorstel is, dan brengt de PvdT dat voorstel in de Tweede Kamer i in.

 

Meer over