Economische situatie 1945

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Nederland stond er in 1945 uiterst slecht voor. Het land was leeggeroofd, veel huizen verwoest of zwaar beschadigd, de gezondheid van de bevolking (met name in het Westen) was slecht, er was schaarste aan allerlei producten (allereerst voedsel en kleding, maar ook papier en glas) en de vervoersmogelijkheden waren beperkt.

In de oorlog waren 230.000 Nederlanders omgekomen. Daarnaast waren velen gewond of invalide geworden, dan wel geestelijk zwaar getroffen door geleden ontberingen.

Voor het economisch leven waren de beschadigingen aan de havens en de sluizen van IJmuiden, alsmede van vele spoorbruggen zeer nadelig. Verder was er veel zwart geld in omloop, waren kunstschatten en klokken geroofd, en was voor 145.647 kg goud gestolen. De bedrijfsschade beliep 25 miljard gulden (prijspeil 1945). Walcheren en Wieringen stonden onder water en stadscentra, waaronder het historische centrum van Middelburg, waren verwoest.

Het volgende - zeker niet volledige - overzicht geeft een indruk van de toestand in Nederland.

1.

Industrie

bedrijfstak

geroofd

chemische industrie

114 installaties en 8 laboratoria

elektrotechnische industrie

8000 machines en 30 fabrieksinventarissen

machine-industrie

2100 machines

Hoogovens

complete plaatwalserij

metaalindustrie

1345 ton koper en 956 ton lood

rubberindustrie

3 fabrieksinstallaties en 700 machines

scheepsbouw

2537 machines, 28 kranen, 250.000 stuks gereedschap

rijwielindustrie

217 machines, 2.300.000 onderdelen en gereedschap

2.

Veestapel

dieren

afname

rundvee

27% afgenomen

varkens

72% afgenomen

pluimvee

92% afgenomen

schapen

35% afgenomen

3.

Spoorwegen

materieel

afname

locomotieven

84% verdwenen

elektrische treinen

99% verdwenen

diesel-elektrische treinen

100% verdwenen

rijtuigen

94% verdwenen

goederenwagons

98% verdwenen

spoorstaven

90.000 ton verdwenen

dwarsliggers

1.5686.000 verdwenen

bovenleiding

1225 km verdwenen

4.

Motorrijtuigen en fietsen

vervoermiddel

afname

personenauto's

66% verdwenen

vrachtauto's

73% verdwenen

autobussen

84% verdwenen

motorfietsen

45.5% verdwenen

fietsen

50% verdwenen

5.

Scheepvaart

schepen

afname

binnenvaartschepen

halve vloot verdwenen

Rijnvaartvloot

geheel verdwenen

zeescheepvaart

500.000 b.r.t. gezonken

6.

PTT

100 telefooncentrales

beschadigd

72 telefooncentrales

vernietigd

7.

Woonhuizen

vernield

92.000

zwaar beschadigd

40.000

licht beschadigd

300.000

woningbehoefte 1-1-1946

350.000

8.

Mijnbouw

productie 1940

45.000 ton

productie 1945

10.000 ton

 

Meer over