Plaatsvervanging (vervullen vacature)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Wanneer een Eerste of Tweede Kamerlid een andere functie krijgt of om een andere reden zijn of haar functie neerlegt, komt die zetel vrij. In de Kieswet staat beschreven wie in aanmerking komt voor de opvolging van deze zetel.

Hierbij wordt uitgegaan van de kandidatenlijst van de partij van het vertrekkende Kamerlid. Deze kandidatenlijst is de lijst zoals deze na de laatste verkiezingen is vastgesteld i, wat betekent dat er rekening is gehouden met voorkeursstemmen i.

De volgorde van de lijst wordt aangehouden waardoor allereerst de kandidaten in aanmerking komen die de voorkeursdrempel hebben behaald, maar voor wie in eerste instantie geen zetel beschikbaar was. Wanneer al die kandidaten inmiddels een zetel hebben, komt de eerstvolgende op de lijst in aanmerking. Als de lijst is uitgeput en iedereen op de lijst inmiddels een zetel heeft, kan er geen opvolger worden benoemd.

 

Meer over