Rooms-Katholieke Volkspartij (RKVP)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De Rooms-Katholieke Volkspartij (RKVP) was een linkse katholieke partij die zich verwant voelde met de katholieke vakbeweging. De RKVP werd in december 1922 opgericht en streefde behalve sociale maatregelen typisch katholieke doelen na, zoals herstel van het gezantschap bij de paus en opheffing van het processieverbod.

1.

Beginselen

Zij kwam met de volgende programmapunten op voor arbeidersbelangen:

  • steun aan grote gezinnen
  • geen stijging van prijzen van levensmiddelen
  • verlaging van huren
  • bevordering van eigenwoningbezit
  • een rechtvaardiger belastingdruk
  • medezeggenschap.

In de Tweede Kamer steunde de enige afgevaardigde, Pius Arts i, voorstellen voor nationale ontwapening.

2.

Pius Arts

De enige voorman van de RKVP was Pius Arts, een Tilburgse advocaat en zoon van oud-Tweede Kamerlid en journalist, A.H.A. Arts i.

3.

Electoraat

De RKVP had tussen 1925 en 1929 en tussen 1933 en 1937 één vertegenwoordiger in de Tweede Kamer. De aanhang van de RKVP was vooral te vinden onder de Brabantse fabrieksarbeiders, en was sterk in Tilburg geconcentreerd.

4.

Fusie

In 1933 fuseerde de RKVP met de Katholiek Democratische Bond (KDB), een afscheiding van de RKSP onder leiding van prof. Veraart i. De partij kreeg als nieuwe naam Katholiek-Democratische Partij (KDP). Bij de verkiezingen van 1937 slaagde de partij er niet in een zetel te veroveren. In 1939 keerde de KDP terug in de RKSP.


Meer over

Kijk voor meer informatie over de RKVP op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.