College van Senioren (Eerste Kamer)

Het College van Senioren van de Eerste Kamer i adviseert de Eerste Kamervoorzitter i over besluiten die hij of zij op basis van het Reglement van Orde i moet nemen en over de agenda van de plenaire vergadering i. Het College van Senioren wordt geleid door de Kamervoorzitter en bestaat verder uit de fractievoorzitters i van de Kamer. De twee ondervoorzitters van de Eerste Kamer kunnen de vergaderingen bijwonen.

De griffier i van de Kamer is tevens griffier (secretaris) van het College van Senioren.

Advisering door het College van Senioren is verplicht bij de benoeming van ambtenaren van de griffier en de vaststelling van verslagen van commissies.


Meer over