Handelingen

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Alles wat tijdens de openbare vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer i wordt gezegd, wordt (en werd) vrijwel woordelijk vastgelegd. Dit gebeurt door stenografen. Deze verslagen, Handelingen genoemd, worden geredigeerd door de Dienst Verslag en Redactie (voorheen Stenografische Dienst) van de Staten-Generaal.

Tot enige jaren geleden notuleerden stenografen alles wat in de vergaderingen werd gezegd. Zij werkten de in steno (verkort schrift) geschreven tekst daarna uit. Tegenwoordig wordt alles op band opgenomen en is kennis van stenografie niet meer nodig voor de notulisten. Op laptops worden aantekeningen gemaakt; doorgegeven correcties worden digitaal verwerkt. De stenogrammen verschijnen enkele uren na de vergadering op internet. Zij vormen de basis voor de Handelingen.

In de Handelingen is verder te vinden wie er aanwezig waren bij de vergadering, wie een bericht van verhindering hadden doorgegeven, welke stukken en brieven er zijn ingekomen en hoe er gestemd is.

De Handelingen verschenen voor elke Kamer afzonderlijk in dagafleveringen. Iedereen kon zich daarop abonneren. Tegenwoordig zijn alle Handelingen en kamerstukken i digitaal beschikbaar. De oudere stukken (van 1814 tot 1995) zijn ook allemaal gedigitaliseerd.

 

Meer over