Geloofsbrieven

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Geloofsbrieven zijn stukken waaruit moet blijken dat iemand voldoet aan de wettelijke eisen voor het lidmaatschap van een vertegenwoordigend lichaam (bijvoorbeeld de Tweede Kamer i of de gemeenteraad). Met het onderzoek van deze stukken wordt een speciale commissie uit het betreffende lichaam belast. In de Tweede Kamer is dat de commissie voor de geloofsbrieven i.

Stukken die een gekozene moet overleggen om aan te tonen dat hij of zij lid mag worden, zijn

  • een verklaring dat geen functies worden bekleed die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van het betreffende vertegenwoordigende lichaam (zo kan een Tweede Kamerlid niet tegelijkertijd lid van de Raad van State i zijn)
  • een verklaring dat de vereiste leeftijd is bereikt (om lid te zijn van een vertegenwoordigend lichaam moet je 18 jaar zijn)
  • een verklaring omtrent de Nederlandse nationaliteit. Voor de gemeenteraden is het voldoende dat een gekozene hetzij onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie is, hetzij ten minste vijf jaar legaal in Nederland woont.
 

Meer over