Parlementaire delegatie Europees Parlement

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De delegaties van het Europees Parlement i onderhouden contacten met landen die geen lid zijn van de Europese Unie i.

Er zijn meer dan 40 delegaties. Het aantal Europarlementariërs i wisselt per delegatie.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • gemengde parlementaire commissies (GPC's)
  • parlementaire samenwerkingscommissies (PSC's)
  • delegaties in parlementaire vergaderingen
  • overige interparlementaire delegaties

Gemengde parlementaire commissies i onderhouden contacten met landen die kandidaat zijn voor toetreding tot de Europese Unie en parlementen van aan de Europese Unie geassocieerde landen. De commissies volgen in het eerste geval het verloop van het toetredingsproces.

Parlementaire samenwerkingscommissies i onderhouden contacten met de parlementen van landen buiten de EU, die binnen het Europees Nabuurschapsbeleid vallen of die een overeenkomst over een strategisch partnerschap met de EU hebben gesloten.

De overige interparlementaire delegaties hebben als taak contacten te onderhouden en te bevorderen met parlementen van andere dan bovengenoemde landen buiten de Europese Unie.

Daarnaast telt het Europees Parlement ook vijf delegaties in parlementaire vergaderingen (ook wel multilaterale parlementaire vergaderingen genoemd). In deze delegaties nemen Europarlementariërs deel aan van:

  • de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU (met staten in Afrika, het Caribische gebied en het gebied van de Stille Oceaan)
  • de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
  • de Parlementaire Vergadering voor de oostelijke buurlanden van de EU (Euronest)
  • de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering (Eurolat)
  • de Parlementaire Vergadering van de NAVO