Europese Territoriale Samenwerking (INTERREG IV)

De Europese Territoriale Samenwerking (INTERREG IV) was een initiatief om de regionale ontwikkeling in de Europese Unie te versnellen. Het bestond uit verschillende deelprogramma's die projecten met grens- en regio-overschrijdende samenwerking ondersteunden. Deze samenwerking werd als belangrijk beschouwd, omdat de aanwezigheid van landsgrenzen ertoe leidde dat grensgemeenschappen in ruimtelijk opzicht van elkaar werden afgezonderd. In het verleden waren grensregio's in nationale beleidsplannen vaak verwaarloosd en als perifere regio's van het nationale grondgebied beschouwd.

INTERREG IV richtte zich zowel op de stimulering van grensoverschrijdende samenwerking (regio's met lands- en zeegrenzen), als op de stimulering van transnationale samenwerking in andere regio's en van interregionale samenwerking. De activiteiten van INTERREG werden uitgevoerd in het kader van het regionaal beleid i van de Europese Unie.

INTERREG IV werd in 2014 opgevolgd door INTERREG V i.

1.

Meer informatie