Wetgevende bevoegdheid Europees Parlement - EU monitor

EU monitor
Maandag 6 juli 2020
kalender

Wetgevende bevoegdheid Europees Parlement

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het Europees Parlement i (EP) stelt, samen met de Raad van de Europese Unie i (kortweg 'de Raad van Ministers'), de Europese regelgeving vast. De precieze rol van het Europees Parlement hangt af van de besluitvormingsprocedure i die gevolgd wordt. De te volgen besluitvormingsprocedure kan per beleidsterrein verschillen. Op verreweg de meeste beleidsterreinen is het Europees Parlement volwaardig medewetgever.

In de regel geldt dat de lidstaten i bij heel gevoelige beleidsterreinen zoals fiscaal beleid of buitenlands- en defensiebeleid ervoor hebben gekozen de besluitvorming meer in eigen hand te houden waardoor de rol van het Europees Parlement minder belangrijk is.

1.

Meer informatie