Europees Jeugdfonds (EYF)

Het Europees Jeugdfonds had het doel om Europese jongerenactiviteiten financieel te steunen. Het ging om activiteiten ter bevordering van vrede, begrip en samenwerking, waarbij respect voor mensenrechten, democratie, tolerantie en solidariteit centraal stond.

De projecten bestonden onder meer uit educatieve, sociale, culturele en humanitaire activiteiten met een Europees karakter, activiteiten gericht op het versterken van vrede en samenwerking in Europa en studies, onderzoek en documentatie over jeugdzaken.

Het fonds werd in 1972 opgericht door de Raad van Europa i. Subsidieaanvragers moesten vertegenwoordigers zijn van internationale, nationale of lokale niet-gouvernementele jongerenorganisaties, netwerken of structuren uit lidstaten van de Raad van Europa of uit de volgende landen die de Europese Culturele Conventie onderschreven hebben: Wit-Rusland, Kazachstan en Vaticaanstad.

1.

Meer informatie