Europees Jeugdfonds (EYF)

Het Europees Jeugdfonds heeft tot doel om Europese jongerenactiviteiten financieel te steunen. Het gaat om activiteiten ter bevordering van vrede, begrip en samenwerking, waarbij respect voor mensenrechten, democratie, tolerantie en solidariteit centraal staat.

De projecten kunnen onder andere bestaan uit educatieve, sociale, culturele en humanitaire activiteiten met een Europees karakter, activiteiten gericht op het versterken van vrede en samenwerking in Europa en studies, onderzoek en documentatie over jeugdzaken.

Het fonds is in 1972 opgericht door de Raad van Europa i. Subsidieaanvragers moeten vertegenwoordigers zijn van internationale, nationale of lokale niet-gouvernementele jongerenorganisaties, netwerken of structuren uit lidstaten van de Raad van Europa of uit de volgende landen die de Europese Culturele Conventie onderschreven hebben: Wit-Rusland, Kazachstan en Vaticaanstad.

1.

Meer informatie