R. (Robert) Schuman

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Uit Elzas-Lotharingen afkomstige advocaat, parlementslid en Frans minister, die een leidende rol speelde bij de Europese eenwording. Als inwoner van een gebied dat centraal stond in drie oorlogen tussen Frankrijk en Duitsland was hij na 1945 doordrongen van de noodzaak om tot samenwerking te komen tussen beide landen. In 1950 kondigde hij als minister van Buitenlandse Zaken, in een naar hem genoemde verklaring, het Plan-Monnet aan, dat de aanzet gaf tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Was later enkele jaren voorzitter van het Europees Parlement.

in de periode 1945-1960: vooraanstaande Europeanen

1.

Personalia

land
Frankrijk

geboorteplaats en -datum
Luxemburg, 29 juni 1886

overlijdensplaats en -datum
Scy-Chazelles, bij Metz, 4 september 1963

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

2.

Partij/stroming

partij
MRP (Mouvement Républicain Populaire)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • advocaat te Metz, vanaf 1912
 • lid gemeenteraad van Metz, vanaf 1915
 • lid Franse Huis van Afgevaardigden, van 1919 tot 1940 (aanvankelijk via de regio Moselle, vanaf 1928 voor Thionville-Est)
 • Duitse gevangenschap, van september 1940 tot 1 augustus 1942 (vanaf april 1941 gedwongen verblijf te Neustadt (Paltz))
 • lid Franse Huis van Afgevaardigden, van november 1945 tot 1958
 • minister van Financiën, van 24 juni 1946 tot 18 december 1946 (kabinet-Bidault)
 • minister van Financiën, van 22 januari 1947 tot 24 november 1947 (kabinet-Ramadier)
 • minister-president, van 24 november 1947 tot 11 september 1948, opmerking: leidde twee kabinetten
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 26 juli 1948 tot 8 januari 1953
 • minister van Justitie en Schatkistbewaarder, van 23 februari 1955 tot 1 februari 1956 (kabinet-Faure)
 • voorzitter Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap, van 1958 tot 1960

4.

Nevenfuncties

 • lid Duitse Katholikentag, 1913
 • president Europese Beweging, van 1955 tot 1961

5.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • Athénée de Luxembourg, van 1896 tot 1903
 • staatsexamen Keizerlijk lyceum te Metz, 1904

academische studie
 • rechten Universiteit van Bonn, vanaf 1904
 • studie Universiteit van München
 • studie Humboldt Universiteit te Berlijn
 • rechten Universiteit van Staatsburg, tot 1912

eredoctoraten
 • eredoctoraat Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg, 11 december 1952

6.

Activiteiten

op het gebied van de EU
 • Was van geboorte Duits en werd in 1919 tot Fransman genaturaliseerd
 • Na zijn ontsnapping in 1942 was hij actief in het ondergrondse verzet

7.

Wetenswaardigheden

wetenswaardigheden
 • Bracht op 9 mei 1950 de Schuman-verklaring uit over het gezamenlijke beheer van de Franse en Duitse kolen- en staalindustrie. Dit leidde op 18 april 1951 tot een te Parijs ondertekend verdrag tussen Frankrijk, Italië, België, Nederland, Luxemburg en de Bondsrepubliek Duitsland.

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Vader van Europa"

onderscheidingen (EU)
 • Karel de Groteprijs te Aken, 1958
 • Ridder in de Orde van Paus Pius IX

8.

Publicaties van/over

literatuur over
 • R. Mittendorf, "Robert Schuman, Architekt des neuen Europa" (1983)
 • Ch. Pennera, "Robert Schuman: la jeunesse et les débuts politiques d'un grand Européen de 1886 à 1924" (1985)
 • R. Poidevin, "Robert Schuman: homme d'état, 1886-1963" (1986)
 • R. Lejeune, "Robert Schuman (1886-1963), père de l'Europe" (2000)

9.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
ongehuwd

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.