MinisteriŽle regeling (minREG) - EU monitor

EU monitor
Zondag 29 maart 2020
kalender

MinisteriŽle regeling (minREG)

Een ministeriŽle regeling wordt gemaakt door ťťn of meer ministers†i. Deze regelingen worden in de Staatscourant gepubliceerd.

In principe zijn het in Nederland de regering†i en de Staten-Generaal†i (de Eerste†i en Tweede Kamer†i) die gezamenlijk de bevoegdheid hebben om wetten te maken. Maar omdat het hen te veel tijd zou kosten om alle details in de vorm van een wet uit te werken, wordt in de Kamers vaak alleen besloten over de grote lijnen van een wet, de formele wet†i. Die kan daarna bijvoorbeeld uitgewerkt worden in een ministeriŽle regeling als de wetgever (de regering en de Staten-Generaal) daartoe besluit.

De Grondwet spreekt slechts over wetgeving door de Staten-Generaal en de regering, en daarom berust deze bevoegdheid van individuele ministers op delegatie.

Deze delegatie kan voortkomen uit een wet. Een wet bepaalt dan dat verdere uitwerking geschiedt bij ministeriŽle regeling. Delegatie op delegatie (ook wel: subdelegatie) komt ook voor. De delegatie naar de individuele minister gebeurt dan per Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)†i. Een wet heeft naar een AMvB gedelegeerd, waarna de AMvB weer naar een ministeriŽle regeling delegeert.

 

Meer over...