Drs. A.G. (Agnes) Wolbert

foto Drs. A.G. (Agnes) Wolbert
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Zich bescheiden opstellend PvdA-Tweede Kamerlid, dat tijdens haar ruim tienjarige Kamerlidmaatschap in minder 'zichtbare' debatten en overleggen wel vaak effectief was. Hield zich bezig met zorg-gerelateerde onderwerpen, met name over de eerstelijnszorg en was woordvoerster externe veiligheid. Voor zij Kamerlid werd voorzitter van de raad van bestuur van Bureau Jeugdzorg Groningen. In 2011-2012 was zij voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en van 2012-2017 van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Sinds 2017 is zij directeur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde.

PvdA
in de periode 2006-2017: lid Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Agnes Geziena (Agnes)

geboorteplaats en -datum
Oldenzaal, 20 augustus 1958

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1995

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/12)

 • hoofd Research & Development, Bureau Jeugdzorg Groningen, van 1996 tot 2000
 • adjunct-directeur zorg, Bureau Jeugdzorg Groningen, van 2000 tot 2004
 • voorzitter Raad van Bestuur Bureau Jeugdzorg Groningen, van januari 2004 tot november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 23 maart 2017 (met een korte onderbreking van 17 tot 22 juni 2010)
 • directeur NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde), van 1 juni 2017 tot september 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

huidige
 • lid bestuur Holland Office for Personal Encouragement (Hope), vanaf juni 2015
 • voorzitter Raad van Toezicht Jeugdbescherming Regio Amsterdam, vanaf mei 2020

vorige (2/11)
 • lid Adviesraad Bewonersbedrijf 'Op eigen houtje' te Emmen, vanaf maart 2015
 • lid bestuur Stichting HOPE (Holland Office for Personal Encouragement), vanaf 16 juni 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 december 2011 tot 20 november 2012
 • voorzitter vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 29 november 2012 tot 23 maart 2017

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • lid Comité van Aanbeveling Nationale Onderwijsprijs INOP, vanaf juni 2013
 • ambassadeur bij ProDemos, vanaf 1 februari 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was tot 2012 woordvoerder voor onder meer ouderenbeleid, wonen en zorg, AWBZ en Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Bracht in 2013 een initiatiefnota uit over afschaffing van de eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis. De keuze waar vrouwen bevallen moet daardoor niet langer mede van financiële overwegingen afhangen. (33.769)

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Haar echtgenoot was wethouder van Aa en Hunze en Oldambt

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.