Mr. R. (Raymond) de Roon

foto Mr. R. (Raymond) de Roon
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Tweede Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Raymond de Roon (1952) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de PVV i. Hij was advocaat-generaal bij het Amsterdamse Gerechtshof. Eerder was hij onder meer officier van justitie in Zutphen en van 2010 tot 2013 gemeenteraadslid in Almere. Sinds 2023 is hij tevens Statenlid in Zeeland. De heer De Roon houdt zich in de Tweede Kamer met name bezig met buitenlandse zaken, militaire missies en defensie. Hij was voorzitter van de commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en is nu voorzitter van de commissie voor Defensie.

PVV
in de periode 2006-heden: lid Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Raymond (Raymond)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 1 september 1952

2.

Partij/stroming

partij(en)
PVV (Partij voor de Vrijheid)

partij waarop werd gestemd
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond)
 • ChristenUnie

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • wetenschappelijk medewerker, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1974 tot 1980
 • medewerker wetgeving, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1980 tot 1983
 • substituut-officier van justitie, Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, van 1983 tot 1992
 • officier van justitie, Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, van 1992 tot 1996
 • gedetacheerd door OM, projectmedewerker opbouw justitieel apparaat in Suriname, van 1992 tot 1994
 • officier van justitie, Rechtbank te Zutphen, van 1996 tot 2003
 • advocaat-generaal Gerechtshof te Amsterdam, van 2003 tot november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 30 november 2006
 • lid gemeenteraad van Almere, van 11 maart 2010 tot 1 september 2013
 • lid Provinciale Staten van Zeeland, vanaf 29 maart 2023

4.

Partijpolitieke functies

vorige
 • fractiepenningmeester PVV Tweede Kamer der Staten-Generaal, van juni 2010 tot 2012
 • fractievoorzitter PVV gemeenteraad van Almere, van 4 maart 2010 tot 1 september 2013
 • penningmeester Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie Groep-Wilders/Partij voor de Vrijheid, van december 2006 tot september 2010

lijsttrekkerschappen
 • lijsttrekker PVV gemeenteraadsverkiezingen in Almere, 2010, van 21 december 2009 tot 3 maart 2010

5.

Nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid werkgroep 'verwevenheid van onder- en bovenwereld' uit de vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van januari 2008 tot oktober 2008
 • lid Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 12 november 2009 tot november 2010
 • voorzitter commissie voor Veiligheid en Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 november 2010 tot 20 november 2012
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, van november 2010 tot november 2012
 • lid Nederlandse delegatie COSAC te Kopenhagen, 22, 23 en 24 april 2012
 • voorzitter algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 21 november 2012 tot 2 februari 2022
 • lid commissie ex. art. 9 Wet ministeriële verantwoordelijkheid inzake onderzoek schending vertrouwelijkheid CIVD (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 november 2015 tot 28 januari 2016
 • lid werkgroep Herziening reglement van orde (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 13 maart 2018 tot februari 2021
 • lid Parlementaire Assemblée van de NAVO, vanaf juni 2021
 • voorzitter commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 9 februari 2022

6.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • u.l.o. te Amsterdam, van 1964 tot 1968
 • h.b.s.-b, R.K. Lyceum "Pius X" te Amsterdam, van 1968 tot 1971

academische studie
 • Nederlands recht, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1971 tot 1972
 • Nederlands recht (doctoraal), Rijksuniversiteit Leiden, van 1972 tot 1974

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • In de periode 2006-2010 was hij onder meer woordvoerder justitie en veiligheid
 • Nam in 2006 de verdediging van Joost Eerdmans (LPF) over van een initiatiefwetsvoorstel over invoering van minimumstraffen voor moord en doodslag. Het wetsvoorstel werd in 2024 ingetrokken. (30.659)
 • In 2007 medeondertekenaar van een samen met Harry van Bommel (SP), Boris van der Ham (D66), Esther Ouwehand (PvdD) en Mariko Peters (GroenLinks) ingediend initiatiefwetsvoorstel in over het houden van een raadplegend referendum over het Hervormingsverdrag van de Europese Unie. Het voorstel werd in juni 2008 door de Tweede Kamer verworpen. (31.259)
 • Diende in 2009 een initiatiefwetsvoorstel in over verzwaring van straffen voor geweldsdelicten en over de invoering van minimumstraffen in het Nederlandse strafrecht. Het wetsvoorstel is in 2024 ingetrokken. (31.938)
 • Diende in 2009 een motie van wantrouwen in tegen minister Hirsch Ballin vanwege het zich aan voorlopige hechtenis onttrekken door de crimineel Saban B. De motie kreeg alleen steun van PVV en het lid Verdonk.
 • Op zijn verzoek werden onder meer (dertigleden)debatten gehouden over de Europese Grondwet, een tbs-kliniek, het niet mogen weren van een pedoseksueel en de Palestijns-Israëlische kwestie

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 2022 tot de zeven leden van zijn fractie die tegen het initiatiefwetsvoorstel-Paternotte c.s. over afschaffing van de vijf dagen bedenktijd voor de afbreking van zwangerschappen stemden

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Was aan de VU medewerker van de gereformeerde rechtsfilosoof Van Eikema Hommes
 • Behandelde als advocaat-generaal bij het Gerechtshof in Amsterdam met name fraudezaken en zaken over het ontnemen van door criminelen wederrechtelijk verkregen voordelen ('pluk ze'-zaken).

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Pieter Jan Dijkman, "De Roon: Spil in Wilders' keurbende", Reformatorisch Dagblad, 12 juni 2009
 • Joke Mat en Barbara Rijlaarsdam, "Burgerman De Roon zoekt tucht en orde", NRC Handelsblad, 1 maart 2010 (dubbelportret De Roon en Fritsma)

10.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd (tweede huwelijk)

kinderen
2 dochters (uit eerste huwelijk)

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.