27052 NL - wetsvoorstel
Regeling van de inwerkingtreding van het Besluit huisvesting vleeskuikenouderdieren

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 20 maart 2000 ingediend door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Brinkhorst i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de Tweede Kamer der Staten-Generaal overeenkomstig artikel 110, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren de wens te kennen heeft gegeven dat de inwerkingtreding van het Besluit huisvesting vleeskuiken-ouderdieren bij wet wordt geregeld.

1.

Volledige titel

Regeling van de inwerkingtreding van het Besluit huisvesting vleeskuikenouderdieren

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van verbetering ingediend.

3.

Documenten

2 11 april 2000, brief, nr. 2     KST45116
Brief waarin een aantal kamerleden verzoekt de inwerkingtreding van het besluit bij wet te regelen
publicatie: 14 april 2000
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.