24701 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel-Remkes c.s. tot Intrekking van de non-activiteitsbepalingen in de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 26 april 1996 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Remkes (VVD) i, Zijlstra (PvdA) i en Scheltema-de Nie (D66) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement te wijzigen in verband met de wijziging van de non-activiteitsbepalingen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Remkes, Zijlstra en Scheltema-de Nie tot wijziging van de Wet Incompatibiliteiten Staten-generaal en Europees parlement in verband met de intrekking van de non-activiteitsbepalingen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en een nota van verbetering ingediend.

3.

Documenten

(19 stuks)

2 26 april 1996, geleidende brief, nr. 1     KST14242
Geleidende brief
publicatie: 2 mei 1996
 
2 26 april 1996, voorstel van wet, nr. 2     KST14243
Voorstel van wet
publicatie: 2 mei 1996
 
2 26 april 1996, memorie van toelichting, nr. 3     KST14244
Memorie van toelichting
publicatie: 2 mei 1996
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.