26000 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel-Scheltema-de Nie c.s.-4 Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 16 april 1998 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Scheltema-de Nie (D66) i, Swildens-Rozendaal (PvdA) i en Vos.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het in verband met de ontwikkelingen ten aanzien van euthanasie en hulp bij zelfdoding in ons land en de onzekerheid, die er op dit gebied bij patiënten en geneeskundigen bestaat, wenselijk is in het Wetboek van Strafrecht een strafuitsluitingsgrond op te nemen voor de geneeskundige die euthanasie toepast of hulp bij zelfdoding verleent en daarbij voldoet aan terzake vast te stellen zorgvuldigheidseisen; dat het in verband hiermee wenselijk is in de Wet op de lijkbezorging een toetsingsprocedure op te nemen voor meldingen van gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding.

Dit wetsvoorstel staat informeel bekend als: Initiatiefvoorstel euthanasie D66, VVD, PvdA.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Scheltema-de Nie, O.P.G. Vos en Swildens-Rozendaal tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van de Wet op de lijkbezorging inzake levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

2.

Documenten

(8 stuks)

2 16 april 1998, geleidende brief, nr. 1     KST29039
Geleidende brief bij initiatief-wetsvoorstel inzake euthanasie en hulp bij zelfdoding
publicatie: 20 april 1998
 
2 16 april 1998, voorstel van wet, nr. 2     KST29040
Voorstel van wet
publicatie: 20 april 1998
 
2 16 april 1998, memorie van toelichting, nr. 3     KST29041
Memorie van toelichting
publicatie: 20 april 1998
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.