29865 NL - wetsvoorstel
Wet verkiezing burgemeester

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 9 november 2004 ingediend door de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, De Graaf i, en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Remkes i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is een wettelijke regeling vast te stellen voor de wijze waarop de burgemeester rechtstreeks wordt gekozen.

1.

Volledige titel

Regeling van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester (Wet verkiezing burgemeester)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging en een nota van verbetering ingediend.

3.

Documenten

(10 stuks)

2 9 november 2004, koninklijke boodschap, nr. 1     KST80988
Koninklijke boodschap
publicatie: 16 november 2004
 
2 9 november 2004, voorstel van wet, nr. 2     KST80989
Voorstel van wet
publicatie: 16 november 2004
 
2 9 november 2004, memorie van toelichting, nr. 3     KST80990
Memorie van toelichting
publicatie: 16 november 2004
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.