29958 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet door de raad gekozen burgemeester

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 14 januari 2005 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Boelhouwer (PvdA) i.

 

Dit initiatiefvoorstel van het lid Boelhouwer (PvdA) introduceert de door de gemeenteraad gekozen en benoemde burgemeester in het gemeentelijk bestel. Dit voorstel is het alternatief op het door het kabinet ingediende wetsvoorstel Introductie gekozen burgemeester (29.864). Door de gemeenteraad de eigen burgemeester te laten kiezen, wordt de positie van de raad versterkt. Via het kiezen van de leden van de gemeenteraad krijgen kiezers invloed op de keuze voor de burgemeester. De verdediging van het wetsvoorstel is overgenomen door PvdA-Tweede Kamerlid Arib.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Boelhouwer tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten ter invoering van de door de raad gekozen burgemeester (Wet door de raad gekozen burgemeester)

2.

Documenten

(8 stuks)

2 14 januari 2005, geleidende brief, nr. 1     KST83289
Geleidende brief
publicatie: 20 januari 2005
 
2 14 januari 2005, voorstel van wet, nr. 2     KST83291
Voorstel van wet
publicatie: 20 januari 2005
 
2 14 januari 2005, memorie van toelichting, nr. 3     KST83292
Memorie van toelichting
publicatie: 20 januari 2005
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.