30358 NL - wetsvoorstel
Gemeentelijke herindeling van een aantal gemeenten in het westelijk deel van Midden-Limburg

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 11 november 2005 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Remkes i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel en Roggel en Neer en de gemeenten Heel, Maasbracht en Thorn samen te voegen.

1.

Volledige titel

Gemeentelijke herindeling van een aantal gemeenten in het westelijk deel van Midden-Limburg

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en twee amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(22 stuks)

2 11 november 2005, koninklijke boodschap, nr. 1     KST91546
Koninklijke boodschap
publicatie: 21 november 2005
 
2 11 november 2005, voorstel van wet, nr. 2     KST91547
Voorstel van wet
publicatie: 21 november 2005
 
2 11 november 2005, memorie van toelichting, nr. 3     KST91548
Memorie van toelichting
publicatie: 21 november 2005
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.