30359 NL - wetsvoorstel
Samenvoeging van Ambt Montfort en Roerdalen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 11 november 2005 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Remkes i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen samen te voegen.

1.

Volledige titel

Samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen

2.

Documenten

(12 stuks)

2 11 november 2005, koninklijke boodschap, nr. 1     KST91541
Koninklijke boodschap
publicatie: 21 november 2005
 
2 11 november 2005, voorstel van wet, nr. 2     KST91542
Voorstel van wet
publicatie: 21 november 2005
 
2 11 november 2005, memorie van toelichting, nr. 3     KST91543
Memorie van toelichting
publicatie: 21 november 2005
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.