30409 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Verbod op de handel in producten van zadelrobben en klapmutsen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 19 december 2005 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Kruijsen (PvdA) i en Snijder-Hazelhoff (VVD) i en werd laatstelijk verdedigd door het Tweede Kamerlid Waalkens (PvdA) i en Snijder-Hazelhoff.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de handel in producten van zadelrobben en klapmutsen te verbieden.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Waalkens en Snijder-Hazelhoff tot wijziging van de Flora- en faunawet in verband met het verbod op de handel in producten van zadelrobben en klapmutsen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn twee nota's van wijziging ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zes moties ingediend.

4.

Documenten

(26 stuks)

2 19 december 2005, geleidende brief, nr. 1     KST93278
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Kruijsen en Snijder-Hazelhoff tot wijziging van de Flora- en faunawet in verband met het verbod op de handel in producten van zadelrobben en klapmutsen
publicatie: 22 december 2005
 
2 19 december 2005, voorstel van wet, nr. 2     KST93279
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Kruijsen en Snijder-Hazelhoff tot wijziging van de Flora- en faunawet in verband met het verbod op de handel in producten van zadelrobben en klapmutsen
publicatie: 22 december 2005
 
2 19 december 2005, memorie van toelichting, nr. 3     KST93280
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Kruijsen en Snijder-Hazelhoff tot wijziging van de Flora- en faunawet in verband met het verbod op de handel in producten van zadelrobben en klapmutsen
publicatie: 22 december 2005
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.