30425 NL - wetsvoorstel
Openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties van provinciale, gemeentelijke en waterschapsbestuurders

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 3 januari 2006 ingediend door de regering.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is dat de commissarissen van de Koning, de gedeputeerden, de burgemeesters en de wethouders hun nevenfuncties en de daaraan verbonden inkomsten openbaar maken.

Het wetsvoortel had aanvankelijk ook betrekking op Kamerleden en leden van het Europees Parlement i.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste kamer, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf nota's van wijziging ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(23 stuks)

2 3 januari 2006, koninklijke boodschap, nr. 1     KST93723
Koninklijke boodschap
publicatie: 12 januari 2006
 
2 3 januari 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST93724
Voorstel van wet
publicatie: 12 januari 2006
 
2 3 januari 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST93725
Memorie van toelichting
publicatie: 12 januari 2006
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.