30523 NL - wetsvoorstel
Binnenvaartwet

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 12 april 2006 ingediend door de minister van Verkeer en Waterstaat, Peijs i.

 

1.

Volledige titel

Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, een nota van verbetering en een amendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 16 moties ingediend.

4.

Documenten

(153 stuks)

2 12 april 2006, koninklijke boodschap, nr. 1     KST96532
Koninklijke boodschap
publicatie: 19 april 2006
 
2 12 april 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST96533
Voorstel van wet
publicatie: 19 april 2006
 
2 12 april 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST96534
Memorie van toelichting
publicatie: 19 april 2006
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, de elf betrokken EU-dossiers, de betrokken EU-wetgeving, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.