30594 NL - wetsvoorstel
Wet op het Waddenfonds

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 14 juni 2006 ingediend door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Dekker i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is een begrotingsfonds in te stellen dat strekt ter financiering van extra investeringen in met name het waddengebied waarmee de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap beoogd worden.

1.

Volledige titel

Instelling van een Waddenfonds (Wet op het Waddenfonds)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(17 stuks)

2 14 juni 2006, koninklijke boodschap, nr. 1     KST98484
Koninklijke boodschap
publicatie: 21 juni 2006
 
2 14 juni 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST98505
Voorstel van wet
publicatie: 21 juni 2006
 
2 14 juni 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST98486
Memorie van toelichting
publicatie: 21 juni 2006
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.