30644 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Wet op de jeugdzorg met betrekking tot jeugdzorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de wet in gesloten setting (gesloten jeugdzorg)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 7 juli 2006 ingediend door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ross-van Dorp i, en de minister van Justitie, Donner i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Wet op de jeugdzorg te wijzigen teneinde jeugdzorg waarop aanspraak bestaat ingevolge die wet in gesloten kader mogelijk te maken.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg met betrekking tot jeugdzorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de wet in gesloten setting (gesloten jeugdzorg)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, twee nota's van verbetering en vier amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer acht moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(45 stuks)

2 7 juli 2006, koninklijke boodschap, nr. 1     KST99512
Koninklijke boodschap
publicatie: 17 juli 2006
 
2 7 juli 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST99513
Voorstel van wet
publicatie: 17 juli 2006
 
2 7 juli 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST99514
Memorie van toelichting
publicatie: 17 juli 2006
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.