Mr.Drs. J.C. (Jan Kees) de Jager

foto Mr.Drs. J.C. (Jan Kees) de Jager
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Uit de ICT-wereld afkomstige CDA-bewindspersoon, die als plaatsgenoot van premier Balkenende i tot diens getrouwen behoorde. Werd, na penningmeester van het CDA te zijn geweest, in 2007 staatssecretaris van fiscale zaken in het kabinet-Balkenende IV i. Toen de PvdA-bewindslieden in 2010 opstapten, werd hij minister van Financiën en hij bleef dat tot november 2012 in het kabinet-Rutte I i. Had veel bemoeienis met de grote problemen in de eurozone en met name de Griekse schuldenkwestie. Stelde zich pragmatisch op. In het voorjaar van 2012 bracht hij, na de val van het kabinet het Lenteakkoord tot stand, zodat ons land aan EU-begrotingsregels voldeed. Van augustus 2014 tot maart 2020 bekleedde hij een topfunctie bij KPN. Zakelijke, nuchtere en populaire minister. Liefhebber van mooie auto's.

CDA
in de periode 2007-2012: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jan Cornelis (Jan Kees)

geboorteplaats en -datum
Kapelle (Zld.), 10 februari 1969

2.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/10)

 • staatssecretaris van Financiën, van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010
 • minister van Financiën, van 23 februari 2010 tot 5 november 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 14 oktober 2010
 • benoemd als CFO (financieel directeur) N.V. Koninklijke KPN, van 15 augustus 2014 tot 1 november 2014 (overgangsperiode tot definitief aantreden)
 • CFO (financieel directeur) N.V. Koninklijke KPN, van 1 november 2014 tot 1 maart 2020
 • mede-oprichter en strategisch adviseur Sana Commerce, vanaf maart 2020
 • voorzitter en mede-oprichter Easygenerator, vanaf maart 2020

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. De fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de Belastingdienst betreffende, waaronder de aan de Belastingdienst gelieerde uitvoeringsorganisatie ter uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen; b. Het, samen met de minister en met de bewindslieden van Economische Zaken, bijdragen aan het beleid en aan de uitvoering van de vermindering van administratieve lasten voor het bedrijfsleven; c. De aangelegenheden betreffende de financiën van de mede-overheden; d. De aangelegenheden betreffende het muntwezen inclusief De Nederlandse Munt (DNM), de Domeinen, de Nederlandse Inkoopcombinatie (NIC) en de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS). e. Andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem werd toevertrouwd.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter bestuurlijke stuurgroep renovatie Binnenhof, vanaf maart 2018
 • lid Raad van Commissarissen N.V. KLM, vanaf april 2019

vorige (2/6)
 • 'verkenner' collegevorming gemeente Rotterdam, maart 2014
 • voorzitter Economic Board Zuid-Holland, van december 2017 tot december 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/6)
 • Bracht in oktober 2010 samen met minister Verhagen een brief uit waarin zij aandrongen op strengere naleving van de Europese begrotingsregels en op een grotere rol van de Europese Commissie bij toezicht op het economisch beleid van de lidstaten
 • Diende in 2011 het wetsvoorstel Wet bankenbelasting in. Daarmee wordt een heffing geïntroduceerd voor ongedekte schulden van banken. Hiermee moet de financiële stabiliteit en het vertrouwen in de bancaire sector verder worden versterkt. (33.121)
 • Speelde een belangrijke bemiddelende rol bij het totstandbrengen van een akkoord tussen vijf Tweede Kamerfracties over een pakket aan extra bezuinigingen voor 2013

als bewindspersoon (wetgeving) (3/11)
 • Bracht in 2012 de Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen tot stand. Hierdoor wordt een bevoegdheid tot interventie geïntroduceerd bij financiële ondernemingen die in problemen verkeren. De minister van Financiën krijgt de bevoegdheid om als ultimum remedium bij dreiging van instabiliteit van het financiële stelsel tot onteigening over te gaan. (33.059)
 • Bracht in 2012 de wet tot stand tot Goedkeuring van het op 2 februari 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (33.221)
 • Bracht in 2012 de Wet bankenbelasting tot stand. De wet introduceert een belasting als aanvulling op eerder getroffen maatregelen om het financiële stelsel gezonder te maken en de risico's die banken lopen te beheersen. De bancaire sector betaalt via de belasting een bijdrage aan eventuele maatregelen van de staat om noodlijdende banken te ondersteunen. (33.121)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Lanceerde in september 2011 samen met minister-president Rutte in een artikel in de "Financial Times" een voorstel over een stabiele euro op lange termijn. Ten eerste pleiten zij voor onafhankelijk toezicht op de naleving van de begrotingsregels. Ten tweede moeten landen die regels stelselmatig schenden stapsgewijs te maken krijgen met zwaardere sancties en minder vrijheid in hun begrotingsbeleid. Voor het onafhankelijk toezicht zou er een 'Commissaris voor begrotingsdiscipline' moeten komen, waarvan de bevoegdheden vergelijkbaar moeten zijn met die van de mededingingscommissaris.
 • Op 24 mei 2012 verwierp de Tweede Kamer een motie-Wilders waarin het vertrouwen in hem werd opgezegd. Alleen de fracties van PVV en Partij voor de Dieren steunden de motie.
 • Wees in augustus 2013 een aanbod om voorzitter te worden van MKB Nederland af

uit de privésfeer
 • Begon na zijn studie met zijn studiegenoot Karel van der Woude op zijn zolderkamer een eigen ICT-bedrijfje
 • Zijn vader was fruitteler

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"J.C." (bijnaam)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Douwe Douwes, "Onafhankelijke geest met zuinige inborst. Dinsdagprofiel Jan Kees de Jager", De Volkskrant, 18 november 2008
 • Danielle Pinedo en Freek Staps, "Ik was niet gelukkig geworden als partijleider", NRC Weekend, 3 en 4 november 2012
 • Leon Willems, "Afscheid van een interim-manager in de politiek", Het Financieele Dagblad, 6 november 2012
 

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.