Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Met dank overgenomen van Parlement.com.
 
Logo VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een belangenorganisatie voor alle Nederlandse gemeenten.

De VNG heeft tot doel om de lokale overheid te versterken, en zo gemeenten de kans te geven haar inwoners optimaal te bedienen. Dit doet zij door middel van drie taken, namelijk het behartigen van de belangen van de gemeenten, het delen van kennis via verschillende netwerken van de gemeenten en het verlenen van diensten als advisering aan gemeenten. De VNG is gestructureerd als een vereniging.