Delegatie naar de Interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie (TAAL)

De Interparlementaire Commissie (IPC) van de Nederlandse Taalunie is het parlementaire controleorgaan van de Nederlandse Taalunie en kan het Comité van Ministers aanspreken op het functioneren van de Taalunie.

De Nederlandse Taalunie is een sinds 1985 bestaande beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen, en sedert 2004 ook Suriname, samenwerken op het gebied van het Nederlands. De Taalunie richt haar activiteiten op een aantal domeinen: de Nederlandse taal als zodanig, het onderwijs in en van het Nederlands binnen en buiten het taalgebied, Nederlandse literatuur en lezen.

Griffier is A. Westerhoff.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Joop Atsma (Bron: Website CDA.nl)Atsma, J.J.CDA
2Foto M. (Martin)  BosmaBosma, Drs. M.PVV
3Drs. P.W. (Paulien) Geerdink (Bron: Website VVD.nl)Geerdink, Drs. P.W.VVD
4Arda GerkensGerkens, A.M.V.SP
5Roel van GurpGurp, R.J. vanGL
6Habtamu de HoopHoop, H.E. dePvdA
7Paul-van-Meenen2Meenen, Drs. P.H. vanD66
8Drs. J.Z.C.M. (Judith) Tielen (Bron: Website VVD.nl)Tielen, Drs. J.Z.C.M.VVD
932-Hatte van der WoudeWoude, Drs. H.H. van derVVD
10d66_wuiteWuite, J.D66