Stichting van de Arbeid (STAR)

De Stichting van de Arbeid (STAR) is een overlegorgaan voor de sociale partners.

De STAR heeft tot doel overleg tussen werkgevers en werknemers en hun organisties te stimuleren. Dit overleg gaat met name over arbeidsgerelateerde vraagstukken, zoals arbeidsvoorwaarden en de arbeidsmarkt. Tevens geeft de STAR informatie en advies aan werkgevers- en werknemersorganisaties en maakt de STAR haar opvattingen aan de overheid kenbaar. De STAR is gestructureerd als een stichting.