Lijst 14

Met dank overgenomen van Parlement.com.
Logo Blanco Lijst

Lijst 14 was een politieke groepering die werd opgericht door een aantal samenwerkende, niet gesubsidieerde maatschappelijke organisaties. Lijst 14 maakte zich vooral zorgen om het verval van de rechtsstaat en het verlies van kwaliteit op verschillende gebieden zoals persoonlijke vrijheid, privacy, leefomgeving en voedsel.

De groepering wou niet gezien worden als vertegenwoordiger van een partij, maar als vertegenwoordiger van het volk. Volgens de Blanco Lijst horen de mensen de politieke agenda te bepalen en niet de partijen of media. De partij wilde geen macht, maar verandering.

De lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 i was Huib Poortman. Lijst 14 deed niet mee in Overijssel (kieskring i Zwolle). Lijst 14 heeft bij deze verkiezingen geen zetels in de Tweede Kamer i behaald.

1.

Verkiezingsprogramma 2006

Lijst 14 was geen politieke partij en had dan ook geen echt verkiezingsprogramma. Wel waren er een aantal zaken die de lijst veranderd/verbeterd wilde zien. De belangrijkste speerpunten die de lijst onder de aandacht wou brengen waren:

  • de overheid en haar medewerkers moeten zich net als alle andere burgers aan de regels houden
  • burgers moeten in de Tweede Kamer kunnen komen en gehoord worden
  • aan de orde stellen van misbruik van de euro
  • aan de orde stellen van de ongelijke verdeling van goederen tussen mensen (sommige mensen hebben heel veel, anderen heel weinig)
  • geen geheimzinnigheid, toenemend militarisme en aantasting van de privacy meer
  • opkomen voor de belangen van consumenten, opheldering over de nieuwe 'Consumentenautoriteit'
  • genetische manipulatie van voedsel aan de orde stellen
  • het verbeteren en herstellen van de grondrechten en de rechtsstaat.

2.

Kerngegevens

Kiezers:

2.181 (22 november 2006)


Meer over

Kijk voor meer informatie over Lijst 14 op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.